Vilken valuta har Frankrike?

Frankrike

Frankrike är ett land i EU som använder EURO som valuta.
Således har Frankrike ej kvar sin lokala valuta som förut hette franc.

Kort översikt över den franska ekonomin

Frankrike, vinets och ostens land, har en BNP på 2,58 biljoner dollar, vilket gör det till den sjätte största ekonomin i världen. Den franska ekonomin är diversifierad och drivs av många olika sektorer, inklusive jordbruk, fordon, flyg, läkemedel, bank, försäkring och turism. Frankrike är medlem i Europeiska unionen och använder euron som valuta. Den franska ekonomin är högt utvecklad och rankas som en av de mest innovativa ekonomierna i världen. Frankrike har världens sjätte största ekonomi efter nominell BNP och den nionde största med PPP. Frankrike är medlem i euroområdet, som representerar cirka 340 miljoner konsumenter. Den franska ekonomin är öppen och blandad, vilket ger en hög nivå av välstånd och socialt skydd. 2016 var landets BNP 2,58 biljoner dollar, vilket gör det till den femte största ekonomin i Europa efter Tyskland, Storbritannien, Italien och Spanien. Frankrikes BNP per capita (PPP) var 43 749 USD 2016, vilket rankade landet på 18:e plats av 187 länder. Den franska ekonomin växte med 1,5 procent 2015. 2014 var tillväxten 0,4 procent och 2013 minskade den med 0,3 procent. Sedan slutet av 1990-talet har den franska ekonomin kämpat för att konkurrera internationellt. Höga skatter och stela arbetslagar har gjort det svårt för företag att vara lönsamma och skapa jobb.

Ekonomin före pandemin

Frankrikes ekonomi var stark innan pandemin slog till. Landet hade ett budgetöverskott, låg arbetslöshet och stark tillväxt. Pandemin har dock orsakat en kraftig nedgång i ekonomin. Landet står nu inför en lågkonjunktur och hög arbetslöshet. Effekten av pandemin på ekonomin har varit utbredd och förödande. I Frankrike har pandemin förvärrat befintliga ekonomiska problem och skapat nya. Landet stod redan inför hög arbetslöshet, låg tillväxt och stora budgetunderskott innan Covid-19 slog till. Pandemin har orsakat en kraftig ökning av arbetslösheten, såväl som en minskning av konsumtion och affärsaktivitet. Detta har lett till en ytterligare försvagning av ekonomin, som förväntas krympa med cirka 8 % i år. Den franska regeringen har svarat på krisen med en rad åtgärder som syftar till att stödja företag och hushåll, men det återstår att se hur effektiva dessa kommer att vara för att mildra de ekonomiska skador som pandemin orsakat.

Regeringens svar på pandemin

Den franska regeringen har reagerat på pandemin genom att vidta ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna. Dessa inkluderar att ge ekonomiskt stöd till företag och privatpersoner, samt att införa en rad skatteåtgärder. Regeringen har också lanserat ett antal initiativ för att få fart på ekonomin, till exempel ”Plan de Relance” som syftar till att stimulera tillväxt och skapa jobb. Detta inkluderar investeringar inom områden som infrastruktur, forskning och utveckling och grön teknik. Hittills har regeringens svar välkomnats av företag och ekonomer. Det finns dock oro för att mer behöver göras för att stödja dem som är mest sårbara för pandemins ekonomiska konsekvenser.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis går det bra för den franska ekonomin överlag. Det finns dock fortfarande vissa förbättringsområden. Regeringen arbetar med att reformera skattesystemet och arbetslagstiftningen, och de uppmuntrar även företag att investera i forskning och utveckling. Dessa reformer bör bidra till att stärka ekonomin ytterligare i framtiden.
Länder i EU som inte har EURO:
Klicka på respektive land för att läsa om vilken valuta som används:
Länder som använder Euro:
I bokstavsordning:

Gilla oss!

Om du tycker att Eurokursen.com är en bra tjänst så dela gärna med dig.
Är det någon funktion du saknar? Tveka inte att kontakta oss!